Son mesaj - Gönderen: Editör - Çarşamba, 01 Şubat 2017 09:01
Bazı insanlar alçak gönüllüdür, bazıları da alçak olmaya gönüllüdür...
Haberler

HaberlerGÜNCEL HABERLERTürk Dünyasına Açılan Kapı “Naxçıvan”   
Türk Dünyasına Açılan Kapı “Naxçıvan”

Yeraltı ve yerüstü servetleri, zengin faydalı kazıntıları, hastalara şifa veren mineral çeşmeleri ile meşhur olan, 5000  yıldan fazla yaşa sahip  Gemikaya tasviri sanat  abideleri, bedii tertibatlı boyalı kaplar, tunç mamulatlar, tarihi abideler diyarı Nahçıvan Muhtar Respublikası ( Özerk cumhuriyeti)  bu gün hem de dünyanın güzel turizm mekanlarından biridir.

Muhtar Respublikanın:
1. Elverişli coğrafi-siyasi mövqeyi;
2. Mühtalif iglim (ıklım) hava qurşaqları v?  tabiatı:
3. Zengin ve çeşidli hayvanat alemi;
4. Zengin medeni-tarihi irsi;
5. Kendine has zengin mutfağı;
6. Yüks?k misavir perverlik  örf adetleri aneneleri.
7. Nahçıvanın h?r yerinde-hatta  ucgar noktalarda yerleşen dağ köylerinde bile  şerait infrastrukturun yaradılması ve rehberliğin bu sahenin inkişafına hususi dikkatı  Nahçıvan  turizmin geniş   inkişafına şerait yaradır.
8. Culfa Kaplıcaları


Naxçıvan Muhtar Respublikası elverişli siyasi – coğrafi mövqeye malikdir. Bele ki, Kardeş  Türkiye Respublikası v? İran İslam Respublikası gibi turizm potensialı böyük olan ülkelerle sınır olması, Böyük İpek Yolunun üzerinde yerleşmesi turizmin Nahçıvanın inkişafına şerait yaradan esas amillerdendir. Burada turizmin tarihi-medeni, ekoloji v? köy yeşil turizm, ziyaret, tedavi, etnik, dağçılıq  ve diger çeşitlerinin inkişaf etdirilmesine şerait var.


Nahçıvanın arazisinin esas hiss?si Zengezur ve Dereleyez dağ silsilelerinden ve Araz boyu uzanan maili ovalıklardan ibarettir. Arazinin 75%-i 1000 m-lik yükseklikten mutlak  yukarıda yerleşir. Bu diyar kendinin füsünkar doğası, rengareng bitki v? hayvanlar alemi ile seçilir. İlk bakışta muhtar respublikanın arazisi ne kadar kuru v? çıplak görüns? d?, dahilen bir o kadar zengin ve rengarengtir.
Burada Azerbaycanın nadir fauna ve  florası meskunlaşıp. Dünyada olan 11 iklim qurşağından yedisine Nahçıvan Muhtar Respublikasında rast gelinir. Muhtar respublika arazisind? 3000-e yakın bitki, 373 heyvan çeşidi var. Azerbaycan Respublikasında  kayda alınmış 366 kuş çeşidinin  yarıdan fazlası – 226-sı Nahçıvan arazisind? meskunlaşıp. Bazı bitki ve hayvan çeşitleri  Nahçıvan  için endemikdir. Nahçıvanın köylerinde çok hiss?si dağlık arazilerde, nehir vadilerinde yerleşir. Bu bakımdan da Nahçıvan arazisinde ekoloji ve onun bir kolu olan köy yeşıl, dağçılık  turizmi çeşitlerini inkişaf etdirmek olar.


Geniş arazi, münbit toprak, saf  temiz su, temiz hava, bol güneş-bunlar zengin tabiat doğa s?rv?tl?ridir. Muhtar respublikada güneş radiasiyası yıl boyu Azerbaycanda en yüks?k olup-144-156 kkal/sm2-dir. Nahçıvan Muhtar Respublikasının tebii bitki ehtiyatlarının büyük bölümü ilac yapılan  bitkileridir: 700-e yakın çeşit. Azerbaycanın mineral su ehtiyatının 60%-i Nahçıvanda bulunuyor.  
Burada 250-ye yakın mineral su manbayi kayıda alınıp. Bu mineral suların bir hissesi tedavi  amaçlı istifade edilir. (Badamlı, Sirab, Darıdağ, Böyrek suyu v?.s)  Ayni zamanda  300 hastani  kabul etmek imkanına malik Duzdağ Fizioterapiya Merkezi v? Culfa rayonundakı Darıdağ Arsenli Su Tedavi Merkezi bir çok ülkelerden gelen yüzlerle turistin  gittiyi  şifa deposu kaplıcalar  . Bu bakımdan  tedavi  turizminin inkişafı için potensial büyükdür.


Her hanki  bir öükenin turizm potensialından konuşanda oranın tarihi- medeni irsi ön plana alınır. Naxçıvanın tarihinin bin yıllarla ölçülmesi, burada dünya mimarlığının incisi hesab oluna bil?cek tarihi mimarlık abidelerinin olması, zengin medeni irsi bu diyarı harici turistler de ön plana alıyor   . Mömine hatın, Yusif Küseyr oğlu türbeleri, Karabağlar Mimarlık Kompleksi, Hanegah Abide Kompleksi, adı Nuh peyğamberin gemisi ile bağlanan Gemikaya daş üstü yazıları, efsanevi Yılanlı dağ, abidelerle zengin olan goruq-şeher Ordubad, hakkında mukaddes Kurani-Kerimde  bahsı geçen Eshabi- Kehf  Ziyaretgahı, 5000 yıldan fazla yaşı olan Nahçıvan , qadim yaşayış yerleri , kaleler, kadim yaşayış yerleri ve nekropollar, halk sanatkarlarının bu günümüze kadar korunub saklanılmış sanatkarlık eserleri numuneleri v? s. turistler için  çok dikkat çekicidir. Buraya Nahçıvan diyarının zengin folklorunu, musiki ve tasviri sanatını, edebiyatını v? s. İlav? ets?k tarihi-medeni turizmin inkişaf etdirilmesi için ne kadr  büyük imkanlar olmasını düşünmek  olar.


Nahçıvan Özerek Cumhuriyeti Ali M?clisi Başkanın 2005-ci il 6 aralık tarihli Serencamına  kararına esasen kayda alınmış 1202 taşınmaz tarih-medeniyyet abid?sinin 57 si dünya  çapında, 500-? yakını ülke çapında dır.


– Tarihi Abideler korunuyor : Mömin? hatun türbesi, Han Sarayı, Zaviyye-Medrese binası, Nahçıvan Cuma camisi, Nuh türbesi, İmamzade Kompleksi, Şark hamamı, Şerur ilçesin de “Parçı” İmamzadesi, Kengerli ilçesi nin Karabağlar köyün de Mimarlık Kompleksi, Ordubad şehrinde Keyseriyye (Zorhana). Kadim hamam, yeraltı mabed, Culfa ilçesin  arazisindeki Ashabi-Kehf Ziyaretgahı, Hanegah Abide Kompleksi, “Elincekele “ Tarihi Abid?si s. Culfa ilçesi arazisindeki Gülüstan türbesinin    ufak tefek sorunlu yerleri yeniden yapılandırılıyor.


– Tarihi-medeni  turizmin inkişafında turizm nümayişi obyektlerinin kendine has yeri var. Bu bakımdan Nahçıvan Muhtar Respublikasını “Muzeler diyarı” da adlandırmak olar. Muhtar respublikada 29 muzey ve muzey tipli müessise faaliyet gösterir ki, onların 16-sı 1995-ci yıldan  sonra yaradılıp.  

                              
 – 1 tabiat doğa goruğu, 1 milli park, 2 tabiat yasaklığı, 1 tarih-memarlık koruğu, 1tarih-bedii koruk,  1 ziyaretgah kompleksi, 2 tarih-medeniyyet goruğu, 3 teatr, 29 muzey, 2 filarmoniya, banklar, ticaret merkezleri, petroller,  v? s. turizmin inkişafında mühüm  yeri var.
Muhtar Respublikada 21 Otel var. 2  Oteli 5 yıldız kateqoriyası var: Tebriz ve Duzdağ. .
Muhtar Respublika rehberliğinin apardığı sosial-igtisadi siyaset sayesinde muhtar respublikanın her tarafın da elverişli infrastruktur yaradılmışdır.Ucqar dağ köylerin de, tabiatın elçatmaz guşelerine rahat yollar çekilip. Tarihi abideler b?rpa edilir, çevresi abadlaştırılır, korunup saklanılır. Küçük v? orta sahibkarlığın inkişafına hususi qayğı gösterilir. Bütün bunlar da turizm potensialından istifadeye  güç  veren mühüm amillerdir.  

Nahçıvan Muhtar Respulikasında turistlerin komforlu istiraheti için müasir oteller, yol-nakliyyat, restoran ş?b?k?si mövcuttur. Hemçinin, kesintiisiz elektirik enerjisi, hızlı  internet, müasir taleplere cavab ver?n telefon rabitesi  turizm infrastrukturunun  vacib elementleridir. Muhtar respublika arazisindeki birdefelik tutumu 1400 kişiden  çok olan 20-d?n fazla otel de gelen turistlerin rahat gecelemesi, burada işgüzar görüşlerin yapılması için  müasir şerait yaradılmışdır. Hazırda Nahçıvan-Karabağlar, Nahçivan-Eshabi-Kehf, Nahçıvan-Elincekale, Nahçıvan-Ordubad, Nahçıvan-Batabat turizm otobüsleriı çalışıyor.  

  
Muhtar Respublikanın turizm potensialının tabliği istikametinde ardıcıl iş aparılır. Regionun tarihi, medeniyyeti, turizm hatları otobüsleri, mütfağı ,  örf adet-eneneleri ile bağlı onlarla adda reklam-informasiya materialları hazırlanmış, reklam çarhları v? filmler ç?kilip. Turizmin inkişafı hem d? bu sahede profesyonel kadrların olmasından çok asılıdır. Muhtar respublikada bu sahenin ihtisaslı kadrlarla temin edilmesi maksadıyla ardıcıl tedbirler görülür.


Haliyede  Nahçıvan Devlet Universitetinde ve “Nahçıvan” Universitetind? turizm ihtisası üzre kadrlar hazırlanır.

 
Gönderen Editör, Perşembe, 06 Aralık 2018 12:48, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 
Samsat Haber @ Fahrettin ÇELİK

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it

Haber Siteleri